Tin Tức

mẫu đơn chứng minh tài chính

mẫu đơn chứng minh tài chính thu nhập (Income statement)

Bạn có thể tham khảo hai mẫu đơn chứng minh tài chính thu nhập bằng tiếng Việt ở đây và bằng tiếng Anh ở đây. Bạn nên sử dụng mẫu chứng nhận bằng tiếng Việt thay vì dùng mẫu chứng nhận bằng tiếng Anh nếu bạn không chắc chắn về khả năng tiếng Anh của người chứng nhận. Nếu bạn sử dụng mẫu chứng nhận bằng tiếng Việt, bạn phải đi dịch và công chứng mẫu này sang tiếng Anh sau đó. Bạn chỉ cần gửi bản tiếng Anh đã được công chứng.

Chứng nhận tiền gửi ngân hàng (Bank statement)

Số tiền trong tài khoản ngân hàng có thể là Dollar hay VND đều được. Trong trường hợp tiền gửi là VND, bạn không cần phải rút tiền ra, chuyển sang Dollar, và gửi lại vào tài khoản. Nếu tài khoản ngân hàng của phụ huynh bạn là Dollar, bạn nên nhờ ngân hàng ghi tỉ giá trong giấy xác nhận.

Trong trường hợp gia đình bạn có tiền trong nhiều hơn 1 tài khoản ngân hàng, số giấy chứng nhận tiền gửi ngân hàng bạn cần gửi phụ thuộc vào nhu cầu của gia đình bạn. Ví dụ, nếu gia đình bạn có tiền gửi trong 3 ngân hàng nhưng chỉ muốn dùng tiền gửi trong 2 ngân hàng để cho khoản đóng góp thì bạn chỉ cần gửi chứng nhận tiền gửi của 2 ngân hàng đó. Nếu được, gia đình bạn nên chuyển tiền gửi mà gia đình bạn muốn dùng cho khoản đóng góp vào tài khoản của 1 ngân hàng, để tiện lợi trong việc xin chứng nhận tiền gửi ngân hàng và trong việc chứng minh năng lực tài chính khi đi xin Visa, nhưng mẫu đơn chứng minh tài chính là không bắt buộc.

mẫu đơn chứng minh tài chính mẫu đơn chứng minh tài chính

Post Comment

093.383.2931