Tin Tức Uncategorized

giấy xác nhận tạm trú

Mẫu giấy xác nhận tạm trú

Đơn xin xác nhận tạm trú là mẫu đơn được sử dụng khi bạn đang cần làm thủ tục hành chính cho mình hoặc gia đình có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Đơn xin xác nhận tạm trú sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận. VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú cập nhật mới nhất theo đúng mẫu của Bộ Công An, mời các bạn cùng tham khảo và tải dùng trong thủ tục xin xác nhận tạm trú TẠI ĐÂY.

Nội dung cơ bản của đơn xin xác nhận tạm trú như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn…………………………………………….

Tôi tên…………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND…………………….Do công an………………………………………Cấp ngày…………….

Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay……………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn…………………………………..

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày………………………………………cho đến nay.

Lý do……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thị trấn Ngày……tháng……năm……..
Kính đơn

Đơn xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

Hồ sơ xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

1. Bản photo hộ chiếu còn visa tại Việt Nam.
2. Hợp đồng thuê nhà.
3. Bản sao giấy phép hộ kinh doanh có ngành nghề: Cho người nước ngoài thuê nhà.

Sử dụng giấy xác nhận tạm trú trong các thủ tục nào?

Người nước ngoài phải xuất trình giấy xác nhận tạm trú tại chỗ ở hiện tại khi: Gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú, xin cấp lý lịch tư pháp tại Việt Nam và thủ tục bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trường hợp vì một lý do khách quan mà người nước ngoài không thể xuất trình giấy xác nhận tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước thì người nước ngoài phải làm công văn giải trình rõ lý do đồng thời photo hợp đồng thuê nhà hiện có để cơ quan nhà nước làm căn cứ quản lý việc tạm trú của người nước ngoài.

Thời hạn làm đơn xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu đơn xác nhận tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờđối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Đơn xác nhận tạm trú cho người nước ngoài được gửi đến Công an xã/ phường/ thị trấn nơi người nước ngoài đang cư trú bao gồm các thông tin chính như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/ Passport, nội dung yêu cầu xác nhận tạm trú.

Để có mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài với nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và không bị trả do thiếu sót, doanh nghiệp nên liên hệ với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để được hướng dẫn hoàn thiện.

mời các bạn cùng tham khảo và tải dùng trong giấy xác nhận tạm trú TẠI ĐÂY.

đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học

 Hồ sơ đăng kí tạm trú:
+  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Bản khai nhân khẩu.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định pháp luật (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi con bạn thường trú.

– Thẩm quyền:
Công an xã, phường thị trấn nơi con bạn đến tạm trú
– Thời hạn: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

mời các bạn cùng tham khảo và tải dùng trong giấy xác nhận tạm trú TẠI ĐÂY.

giấy xác nhận tạm trú

Post Comment

093.383.2931